ARITMA TESİSİ ÇALIŞMALARI

ARITMA TESİSİ ÇALIŞMALARI
ARITMA TESİSİ ÇALIŞMALARI

Gelişen çevre teknolojilerinin takibi ile, paket ve betonarme her türlü arıtma tesisinin projelendirilmesi, üretim, inşaat, yardımcı ekipman temini, montaj süreçleri ve tesisin işletmeye alınması ve işletimi konusunda müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktayız.

Bu anlamda bazı hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

• Tesisin Proses Dizaynı ve projelendirilmesi ve mühendislik hizmetleri,
• Proje onay dosyasının hazırlanması ve proje onayının alınması,
• İnşaat ve taahhüt işlerinin yapılması,
• Tesis için gerekli mekanik ekipman, gerekli boru, vana ve donanımların temini,
• Tesisin montaj işlerinin yapılması,
• Arıtma tesisinin işletmeye alınması ve ilgili personele gerekli eğitimin verilmesi
• Atıksu analizleri ile işletme sorunu yaşayan tesislere çözüm desteği verilmesi.
• Atıksu arıtma tesisleri için koku giderme sistemleri hazırlanması
• Biyolojik ve endüstriyel paket arıtma hizmetleri