DUYURULAR

19.02.2010 tarihli Çevre orman Bakanlığı denetimi kapsam genişletilerek gerçekleşti. Kapsamımıza bacada; Formaldehit, Flor, Klor ve ortamda; EN 13528-1, EN 13528-2 ve EN 13528-3 standardı kapsamında (NO2,SO2, O3, HF, HCl,VOC, NH3, BTEX) Pasif Örnekleme Metodu ile Numune Alma işlemlerinin de yapılması eklenmiştir