DUYURULAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında; Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarları çalışanları ile bireysel olarak katılmak isteyen kişilere yönelik,Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) işbirliği ile Antalya İli, Manavgat İlçesinde 22-28.03.2015 tarihlerinde ‘‘Emisyon- İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri’’ konulu eğitim gerçekleştirilmişti.

Yapılan emisyon-imisyon sertifikasyon eğitiminin ardından ‘‘Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’’ Madde 19-2 kapsamında; Çevre Ölçüm ve Analizleri emisyon-imisyon Laboratuvar sorumluları ile emisyon ve imisyon ölçüm personelinin sertifikalı olma şartı aranacağı, bu anlamda gerçekleştirilen eğitim sonundaki sınavda başarılı olan Laboratuvar çalışanlarının söz konusu sertifayı almaya hak kazanarak ölçüm/test yapabilme yetkisine sahip olacağı belirtilmiştir.

Arıtsan Emisyon-İmisyon Birimi olarak tüm çalışanlarımız eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olmuş ve sertifika almaya hak kazanmıştır.