DUYURULAR

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından 13 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan olur yazısında ve resmi duyurularda belirtildiği üzere, 16.02.2019 tarihinden itibaren Çevre Mevzuatı kapsamında yapılacak olan tüm Çevresel Ölçüm ve Analizler MELBES (Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi) üzerinden yetkili laboratuvar ataması ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi ile doğru, güvenilir ölçüm ve analiz raporlarının ortaya çıkması, çevre kirliliğinin doğru ve tam olarak tespit edilmesi, hem tesis bazında, hem de bölgesel konularda uygulamaya yönelik çevresel kararların daha sağlıklı alınması, böylelikle çevre ve insan sağlığının korunması çalışmalarına katkı sağlanmasının hedeflendiği bununla birlikte önemli bir başka amacın da çevre alanında toplam ve parametre bazında iş hacmini belirlemek ve ülkemizde Çevre Laboratuvarı sektörü için yatırım gerekliliğinin gözden geçirilmesi olduğu belirtilmektir.

16.02.2019 tarihi itibarıyla izin, izleme, teyit ve lisans amacıyla gerçekleştirilecek ölçüm ve analizlerin dağıtımının MELBES sistemi üzerinden yapılacağı bu süreçte, atıksularda iç izleme amacıyla yapılmış mevcut sözleşmeler dahilinde 30 Haziran 2019 tarihine kadar yapılacak numune alma işlerine ait ölçüm ve analizlerin ve bunlara ait raporların geçerli sayılacağı, bu tarihten sonraki atıksu iç izlemelerinin dağıtımının sistem tarafından 6 aylık periyotlar ile (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) yapılacağı, Eğlence Yerleri Çevresel Gürültü Ölçümlerinin ve izne tabi olmayan tesisler ile 'şikâyet üzerine' ya da 'Yetkili Merci talebi ile' yapılacak çevresel gürültü ölçümlerinin MELBES sistemi dışında tutulduğu, izne tabi tesislerde gürültü haritalamasına ilişkin gerçekleştirilecek Akustik Gürültü ve Titreşim Ölçümlerinin dağıtımının ise MELBES uygulaması ile yapılacağı bildirilmiştir. (Gürültü & Titreşim Ölçümlerinin MELBES tarafından atanmasıyla ilgii daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz).

Tesislerde ölçüm ve analizleri gerçekleştirilecek olan emisyon kaynak ve/veya kirlilik parametreleri MELBES uygulaması üzerinden giriş yapılarak sisteme kaydedilecek, sonrasında sistemin belirlediği laboratuvar tarafından da ölçüm ve analizler tamamlanacaktır. 

Aşağıdaki videolar ile detaylandırmaya çalıştığımız aşamalarda, tesis yetkililerinin MELBES sistemine nasıl giriş yapacağı, sistemde tesis bilgilerinin güncellenmesi, MELBES üzerinden nasıl başvuru oluşturulacağı anlatılmaktadır;

   

TESİS GİRİŞİ;


  

BİLGİ GÜNCELLEME; 

BAŞVURU OLUŞTURMA;