EMİSYON VE İMİSYON ÖLÇÜMLERİ

EMİSYON VE İMİSYON ÖLÇÜMLERİ - ARITSAN ÇEVRE LABORATUVARI

EMİSYON VE İMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Emisyon Ölçümleri ve Raporlandırma

 • Yanma Gazları ölçümü (O2, CO, CO2, SO2, NOX’ler (NO Ve NO2)) 
 • İslilik Tayini 
 • Toz Tayini 
 • Gaz Debisinin, Sıcaklık, Hız ve Nem Yüzdesinin Tayini 
 • Uçucu Organik Buhar ve Gazların (VOC) Örneklemesi ve Tayini 
 • Klor Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini 
 • Flor Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini
 • Formaldehit Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini 
 • Hidrojen sülfür (H2S) Örneklemesi ve Tayini
 • Sülfürik Asit (H2SO4) Örneklemesi ve Tayini 
 • Kükürt dioksit (SO2), Kükürt tirioksit (SO3)Örneklemesi ve Tayini 
 • TOC (Toplam Organik Karbon) Ölçümü
 • Metal Örneklemesi ve Analizi (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, Zn Sb, Be,Hg, P, Pb, V) 
 • PCDD/PCDF Örneklemesi
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Örneklemesi ve Tayini
 • Deneme Yakması Ölçümleri

 İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri ve Raporlandırma

 • Ortam Havasında ve Askıda Partikül Madde Tayini
 • Ortam Havasında Çöken Toz Tayini
 • Pasif Örnekleme Metodu ile(NO2,SO2, O3, HF, HCl, NH3, VOC, BTEX) Tayini
 • Çöken Tozda Ağır Metal Tayini(Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K,Mg, Mn, Na, Ni, Pb, V, Zn
 • PM10 İçerisinde Ağır Metal Tayini (Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn,Ni, Pb, Sb, V, Zn)

Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları

 • Uluslararası Geçerliliği Olan Kısa ve Uzun Vadeli Modelleme (IMMI, EPA TANK) Çalışmaları ve Raporlandırma İşlemleri.