İNSAN KAYNAKLARI

Hakkımızda
İŞ BAŞVURUSU
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

ARITSAN olarak fark yaratan başarının insan faktörü ile elde edileceğini biliyoruz.

Kurumsallaşma ve güçlü bir "marka" olmanın temelinin insan kaynaklarını doğru kullanıp değerlendirmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu noktadan hareketle, çalışanlarımız için keyifli ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamanın yanı sıra kendilerini geliştirmeleri için sürekli yatırım yaparak hem onların değerine değer katıyor, hem de Arıtsan Çevre Laboratuvarı 'nın en çok çalışılması arzu edilen şirketler arasında yer almasını hedefliyoruz.

İnsan Kaynakları Politikamız;
- Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
- Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
- Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
- Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
- İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
- Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, hazırlanan yıllık eğitim planlarına göre ve hedeflenen eğitim sürelerine ulaşmak,
- Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
- Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak,
- Geleceğin kalifiye personellerini yetiştirmek, bu kapsamda stajyer performanslarını özenle değerlendirmek ve sicillerini arşivlemek,
- Açık iletişim ortamı sağlamak,
- Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek."

ARITSAN'DA STAJ

Arıtsan bünyesinde üniversite öğrencilerinin iş yaşamına uyum süreçlerine katkıda bulunmak ve deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla, ağırlıklı olarak yaz döneminde, belirli bir kontenjan dahilinde staj programı uygulanmaktadır.

Nasıl Başvuracaksınız ?

Şirketimize yapılacak staj başvuruları internet sitemiz üzerinden doldurulabilen "İş Başvuru Formu" aracılığı ile kabul edilmektedir. Staj başvurusunda bulunabilmek için başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.