İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ - ARITSAN ÇEVRE LABORATUVARI

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

• İşyeri Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümleri 
• Gürültü Haritalarının Hazırlanması
• İşyeri Ortam Havasında Toz Ölçümleri (Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümleri)
• Toz Yayılım Haritalarının Hazırlanması
• İşyeri Ortam Havasında VOC (Uçucu Organik Bileşik) Ölçümleri (Kimyasal Gaz/Buhar)
• Termal Konfor (PMV, PPD, WBGT) Ölçümleri (Isı Baskı İndeksi, Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı vb.)
• İşyeri Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümleri 
• Tesis İçi ve Tesis Dışı Gece/Gündüz Aydınlatma Ölçümleri
• Aydınlatma Haritalarının Hazırlanması
• Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümleri (Toksik gaz-buhar, irritan/oksidan gaz-buhar ölçümleri)
• İşyeri Ortam Havasında Formaldehit Ölçümü
• Titreşim Maruziyeti Ölçümleri Titreşim (El-Kol ve Tüm Vücut Titreşim Maruziyetlerinin Ölçümü)
• Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümleri
• Kişisel Gaz (VOC) Maruziyeti Ölçümleri
• Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümleri (Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümleri)

Risk değerlendirme

• Acil durum planları
• İşçi sağlığı ve İş güvenliği eğitimleri,
• Kazan, basınçlı kap, Kompresör, Forklift v.b. Makine periyodik kontrolleri.