KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI
KALİTE POLİTİKASI

 KALİTE POLİTİKAMIZ

 
ARITSAN Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı olarak verdiğimiz hizmetin kalitesini, iyi mesleki ve teknik uygulama şartlarını sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara, eşitlik ilkesi doğrultusunda, müşteri şartlarına uygun ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak sürdürmektedir.
 
Hizmetlerimizi, müşterilerimizin taleplerini memnuniyete dönüştüren müşteri odaklı bir çalışma ile gerçekleştirmeyi; personelimizin sürekli eğitimini sağlayarak teknolojik gelişmeleri takip etmelerini destekleyerek; tedarikçilerimiz ile çalışmalarımızda sistematik değerlendirmelerle karşılıklı ilişkilerimizde sürekliliği sağlayarak; verdiğimiz hizmeti Ulusal ve/veya Uluslararası standartlara, güvenilir kuruluşlar tarafından yayınlanmış veya geçerli kılınmış işletme içi metotlarına göre, uygun cihaz ve eğitimli uzman personelimiz ile yasalar ve etik değerlere bağlı yönetim anlayışı içerisinde gerçekleştirmeyi; günün değişen koşullarına ayak uydurabilen, prensiplerinden ödün vermeden rekabet edebilen ve her geçen gün hizmet alanını genişleten, hizmetini geliştiren ve etkinliğini arttıran bir işletme olarak çalışmalarımızı sürdürmeyi; 
 
TS EN ISO/IEC 17025 gerekliliklerine göre kurulmuş olan kalite yönetim sisteminin etkinliğini arttırmak için; risklerin tespit edilerek en aza indirilmesi, kalite faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi, personel yetkinliğinin takibi ve geliştirilmesi, müşteri geri bildirimlerinin yönetilmesi ve sistemi çalışanlarımızın katılımı ile sağlıklı bir şekilde işleterek sürekli gelişmeyi ve sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir.
 
ARITSAN Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Yönetimi olarak tüm bu ilkeler doğrultusunda; laboratuvarımızı ve personelimizi teknik kararları etkileyebilecek ticari mali ve diğer baskılardan uzak tutarak, ölçülebilir hedeflerle kalite yönetim sisteminin performansını izleyerek etkinliğini artıracağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz. 
 
Şirket Müdürü
Yakup AYVENLİ
SN: 316419378655583725594294
 
 
 
 

 

VİZYON, MİSYON

Vizyonumuz
Kurumsal gelişimimizi sürdürürken, günün değişen koşullarına ayak uydurabilen, prensiplerinden ödün vermeden rekabet edebilen bir anlayış içerisinde, "Çevresel Ölçüm ve Analizler", "İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri" ve "Danışmanlık Hizmetleri" kapsamında ulusal sektörde lider, uluslararası projelerde ülkemizde en büyük pay sahibi "Çevre-İş Hijyeni Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı ve Danışman Firması" olmak.

Misyonumuz
Temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya için "sorumluluğunun bilincinde" olarak verdiğimiz çevresel ölçüm-analiz ve danışmanlık hizmetlerimizi tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik, dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak müşteri taleplerini memnuniyete çeviren bir anlayışla gerçekleştirmek.