SU VE ATIK SU ANALİZLERİ

SU VE ATIK SU ANALİZLERİ | ARITSAN ÇEVRE LABORATUVARI

SU VE ATIK SU ANALİZLERİ

• pH
• Nem (%)
• İletkenlik
• Renk
• Sıcaklık
• Tuzluluk
• İletkenlik
• Bulanıklık
• Yüzer Madde
• Çözünmüş Oksijen/
• Oksijen Doygunluğu
• Çökebilen Katı Madde
• Toplam Kuru Madde
• Toplam Çözünmüş Madde
• Askıda Katı Madde Tayini
• Zehirlilik Seyreltme Faktörü
• Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5)
• Agır Metaller (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, Zn Sb, Be,Hg, P, Pb, V….)
• Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
• Toplam Fosfor/ Ortofosfat Tayini
• Serbest Siyanür / Toplam Siyanür
• Amonyum, AmonyumAzotu
• Amonyak, Amonyak Azotu,
• Toplam Klor /Serbest Klor
• Serbest Klor/ Aktif Klor
• Toplam Kjeldahl Azotu
• Yüzey Aktif Madde
• Toplam Katı Madde
• Nitrit/Nitrit Azotu,
• Nitrat / Nitrat azotu
• Toplam Azot
• Florür, Klorür,
• Fosfat, Fosforu,
• Sülfat, Sülfür,
• Yağ ve Gres
• Krom +6
• Sülfit,
• Florür,
• Bor,
• Klorür,
• Fenol