TEHLİKELİ ATIK VE KATI ATIK ANALİZLERİ

TEHLİKELİ ATIK VE KATI ATIK ANALİZLERİ - ARITSAN ÇEVRE LABORATUVARI

TEHLİKELİ ATIK VE KATI ATIK ANALİZLERİ

Evsel Nitelikli ve Endüstriyel Nitelikli Arıtma Tesisilerinden Kaynaklanan Arıtma Çamuru, Prosesten kaynaklanan atıkların (Cüruf vs. ) düzenli depolama tesislerinde depolanabilmesi için gereken analizler ve raporlama;

14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamı EK-11A’da yer alan kriterlere göre veya   26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” kapsamı EK-2 ‘de yer alan kriterlerine uygun olarak yapılır.


[Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız.]
[Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.]

 

 • pH
 • Nem (%)
 • İletkenlik
 • Sülfat Tayini
 • Fenol Tayini
 • Kolrür Tayini
 • Florür Tayini
 • Fenol Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • Serbest Siyanür Tayini
 • Toplam Kuru Madde Tayini 
 • Kızdırma Kaybının Tayini (LOI)
 • Mineral Yağların Tayini( C10-C40)
 • Kuru Kalıntı, Nem, Kuru Madde Tayini
 • TDS Tayini (Toplam çözünebilen Katı)
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
 • Agır Metaller (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, Zn Sb, Be,Hg, P, Pb, V…….)