TOPRAK VE ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ

TOPRAK VE ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ - ARITSAN ÇEVRE LABORATUVARI

TOPRAK VE ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ

• pH
• Nem (%)
• İletkenlik
• Sülfat Tayini
• Fenol Tayini
• Kolrür Tayini
• Florür Tayini
• Fenol Tayini
• Krom +6 Tayini
• Serbest Siyanür Tayini
• Toplam Kuru Madde Tayini
• Kızdırma Kaybının Tayini (LOI)
• Mineral Yağların Tayini( C10-C40)
• Kuru Kalıntı, Nem, Kuru Madde Tayini
• TDS Tayini (Toplam çözünebilen Katı)
• BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
• Agır Metaller (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, Zn Sb, Be,Hg, P, Pb, V…….)

 

[Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 'e ulaşmak için tıklayınız.]